Tag Archives: ล้างรถ

ล้างรถบ่อย ๆ ดีหรือไม่ดี

ล้างรถ

ในช่วงฝนตกบ่อย ๆ เจ้าของรถหลาย ๆ ท่านเลือกที่จะไม่ล้างรถยนต์กันใช่ไหมครับ เพราะอาจจะมีความรู้สึกว่าเวลาล้างรถทีไร