ตำแหน่งที่ว่างงาน

รับสมัคร ช่างยนต์ 5 อัตรา

รับสมัคร พนักงานบัญชี

รับสมัคร ประสานงานศูนย์บริการ

รับสมัครพี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้าน ดูแลลูกผู้บริหาร