เบนซ์วงศ์สว่าง ได้กำหนดเป็นนโยบายหลัก หรือจุดยืน ที่จะมอบความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ในการเลือกซื้อรถเบนซ์มือสอง และเป็นการแสดงความจริงใจ ให้กับลูกค้าทุกราย เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อ โดยไม่ต้องคาดเดา หรือเสี่ยงซื้อรถเบนซ์มือสองอีกต่อไปเบนซ์วงศ์สว่าง ได้นำรถเบนซ์มือสองที่มีคุณภาพสูง คัดเลือกรถอย่างมืออาชีพ เฉพาะคันที่มีคุณภาพดีมาขายเท่านั้น ยกเลิกการซื้อขายแบบเก่าคือ ซื้อถูก-ขายแพง โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพรถ ซื้อขายเสร็จแล้วก็เลิกลากันไป ขาดความรับผิดชอบที่ควรมีต่อผู้ซื้อ ซึ่งปฏิบัติกันมานาน 30-40 ปีมาแล้ว ให้หมดไปเสียที ยกระดับมาตรฐานการจำหน่ายรถเบนซ์มือสอง เพื่อให้ผู้บริโภค ได้รับประโยชน์สูงสุด เท่าที่เคยมีมา เรากล้าที่จะแบกรับภาระการซ่อมแทนผู้ซื้อ ที่คิดเป็นมูลค่ามหาศาล เป็นเวลานานถึง 3 ปี เต็ม ครอบคลุม อะไหล่ทุกขึ้น A-Z ไม่ยกเว้นอะไหล่ชิ้นใดเลย

เป็นแห่งแรกของเอเซีย เพื่อเป็นการสร้างตำนาน “เบนซ์มือสอง” ของเมืองไทย