วิธีคํานวณดอกเบี้ย รถมือสอง

รถมือสอง

วิธีคำนวณดอกเบี้ย รถมือสอง ที่ใครๆ ก็ทำได้ ลำดับแรกต้องทำความเข้าใจสักนิดว่าระหว่างรถมือหนึ่ง กับรถมือสองนั้น ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ซื้อเป็นหลักว่าชื่นชอบแบบไหน ถ้าหากชอบรถมือสองก็ควรมองหาเต็นท์รถมือสองที่มีคุณภาพ มั่นใจในสินค้า บริการยอดเยี่ยม คราวนี้มาดูวิธีคำนวณดอกเบี้ยรถมือสองที่ใครก็ทำได้กัน

1. คำนวณเพื่อหาจำนวนเงินดอกเบี้ยต่อปี ใช้ยอดจัดของไฟแนนซ์ทั้งหมดหลังการหักเงินดาวน์เรียบร้อย x % ของดอกเบี้ยซึ่งขึ้นอยู่กับไฟแนนซ์แต่ละแห่ง (ยอดจัดไฟแนนซ์ x % อัตราดอกเบี้ย)

2. คำนวณดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา เมื่อได้ดอกเบี้ยต่อปีในขั้นแรกมาแล้วก็ให้ทำการ x กับจำนวนปีที่ผ่อน (ตรงนี้จึงขึ้นอยู่ที่ว่าผ่อนทั้งหมดกี่ปี (ดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนปีที่ผ่อน)

3. คำนวณยอดสินเชื่อทั้งหมดเมื่อรวมดอกเบี้ย วิธีนี้คำนวณก็แสนง่าย ใช้ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายตลอดอายุสัญญาที่ได้มาจากข้อก่อนหน้า + ยอดจัดของไฟแนนซ์ทั้งหมด (ดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา + ยอดจัดไฟแนนซ์)

4. คำนวณหา VAT หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม นี่คือค่าใช้จ่ายที่ผู้ซื้อต้องออกเงินเอง วิธีคือ ใช้ยอดรวมสินเชื่อกับดอกเบี้ย x 7% ก็จะออกมาเป็นค่า VAT ที่คุณต้องจ่าย (ยอดสินเชื่อทั้งหมดรวมดอกเบี้ย x 7%)

5. คำนวณยอดรวมสินเชื่อเมื่อรวม VAT เป็นการคำนวณยอดที่ต้องชำระทั้งหมดเมื่อรวมกับ VAT วิธีคือ ใช้ยอดรวมสินเชื่อกับดอกเดียว + มูลค่าของ VAT ที่คำนวณได้จากข้อก่อนหน้า (ยอดสินเชื่อทั้งหมดรวมดอกเบี้ย + VAT)

6. คำนวณยอดเบ็ดเสร็จที่ต้องผ่อนชำระต่อเดือน ใช้ยอดรวมทั้งหมดจากข้อก่อนหน้า หารกับ จำนวนเดือนที่ต้องผ่อนชำระ (ยอดรวมทั้งหมด / จำนวนเดือน)

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยซื้อ รถมือสอง

โจทย์ : ซื้อ Honda City ปี 2016 ราคาขายคือ 350,000 บาท ผ่อนชำระทั้งสิ้น 48 งวด อัตราดอกเบี้ย 7% จ่ายเงินดาวน์ไปทั้งสิ้น 50,000 บาท เท่ากับยอดจัด 300,000 บาท

1)  300,000 x 7% = 21,000 บาท (ดอกเบี้ยต่อปี)

2)  21,000 x 4 = 84,000 บาท (ดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา)

3)  84,000 + 300,000 = 384,000 บาท (ยอดสินเชื้อทั้งหมดรวมดอกเบี้ย)

4)  384,000 x 7% = 26,880 บาท (ค่า VAT ทั้งหมด)

5)  384,000 + 26 = 26,880 = 410,880 บาท (ยอดสินเชื่อรวม VAT)

6)  410,880 / 48 = 8,560 บาท (ยอดเบ็ดเสร็จผ่อนชำระต่อเดือน) กรณีมีเศษให้ปัดขึ้นทั้งหมด

จะเห็นได้ว่า ความจำเป็นของคนเราต่างกัน บางคนอาจจะมีเงินก้อนซื้อรถใหม่ได้ทั้งคัน หรือมีกำลังส่งค่างวดรถใหม่ได้ แต่อีกมุมก็อาจมีบางคนที่ถึงแม้จะเป็นรถมือสองก็อาจมีกำลังซื้อด้วยเงินสดไม่ได้ ทางเลือกกับการผ่อนรถมือสอง แม้ยอดรวมอาจจะมีเป็นส่วนที่ต้องจ่ายมากขึ้น แต่การแบกรับภาระที่ต้องชำระในแต่ละเดือนมีการผ่อนกำลังเบาบางลง ก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีได้เช่นกัน

รู้ปัญหาที่แท้จริงของอาการเสีย ซ่อมได้ทุกอาการ เบนซ์วงศ์สว่าง ..ทางเลือก....ของคนฉลาดเลือก