เรามีศูนย์บริการตรวจซ่อมBENZ ทุกรุ่น

ทุก Class ด้วยเครื่องมืออันทันสมัย

โดย ช่าง BENZ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

มีหนังสือรับรองการอบรม จาก Daimler Germany

ซ่อมตรงจุด ตรงประเด็น ครั้งเดียวหายขาด

โทร.02-585-5888 ต่อ 301,302