สมัครงาน

สวัสดิการและรายได้

- รายได้ตามประสบการณ์, วุฒิ, ความสามารถในการพัฒนาตนเอง
- โบนัส 3 ครั้ง/ปี (ทุกๆ 4 เดือน พิจารณาตามทักษะ ความสามารถและวินัยการทำงาน)
- ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินสนับสนุนค่าเทอมบุตร พิจารณาจากระยะเวลาปีที่ร่วมงาน
- เงินรางวัลพนักงานยอดเยี่ยมหลากหลายด้าน
- วันหยุด ลาพักร้อน วันลาต่างๆ ตามกม.แรงงานกำหนด
- ท่องเที่ยวแต่ละแผนกประจำปี

วิธีสมัคร ติดต่อคุณเมลิสา

1. ส่งคลิปแนะนำตัว บอกเหตุผลที่บริษัทควรเลือกท่าน ส่ง Inbox ในเพจ Benz Wongsawang +เบอร์มือถือ+ ที่อยู่ +lineID
2. ส่งคลิปแนะนำตัว บอกเหตุผลที่บริษัทควรเลือกท่าน ส่ง line ID:0868888746 +เบอร์มือถือ+ ที่อยู่
3. ส่งเอกสารแนะนำตัว เรซูเม่ (Resume) เข้ามาที่ line ID: 0868888746
4. เดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่บริษัท ในวันจันทร์-เสาร์ 8.30-17.30 น.
5. กรอกตามแบบฟอร์มด้านล่าง

ข้อมูลตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน
 ตำแหน่งที่สนใจสมัคร *  เงินเดือนที่ต้องการ (บาท) *
เอกสารประกอบการสมัครงาน
แนบไฟล์รูปภาพของท่าน *
 ( เฉพาะไฟล์ .JPG , .GIF , .PNG ขนาดไฟล์ไม่เกิน 200 KB เท่านั้น )
Transcript ผลการเรียน
 ( กรณีมีหลายไฟล์สามารถรวมเป็น .ZIP ได้ แต่ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 1 MB เท่านั้น )
CV/Resume เพิ่มเติม  
 ( กรณีมีหลายไฟล์สามารถรวมเป็น .ZIP ได้ แต่ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 1 MB เท่านั้น )
ไฟล์ประวัติผลงานอื่นๆ  
 ( กรณีมีหลายไฟล์สามารถรวมเป็น .ZIP ได้ แต่ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 1 MB เท่านั้น )
ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร
ชื่อ-นามสกุล [ไทย] *
ชื่อ-นามสกุล [อังกฤษ] *
เลขที่บัตรประชาชน *
เพศ *
ชาย   หญิง
วัน/เดือน/ปีเกิด *
น้ำหนัก*
สูง*
สัญชาติ*
จำนวนพี่น้อง*
ท่านเป็นคนที่*
ศาสนา*
สถานภาพครอบครัว * โสด      สมรส      หม้าย      หย่า
สถานภาพทางทหาร *      พ้นภาระทางทหาร    ยังไม่เกณฑ์    ได้รับการยกเว้น
โรคประจำตัว * ไม่มี     มี
โปรดระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้)
เบอร์ติดต่อ *
โทรศัพท์ :
มือถือ* :
อีเมล์*
ข้อมูลทางการศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
รายละเอียดการปฎิบัติงาน
ปฎิบัติงานเข้ากะได้หรือไม่ *
ไม่ได้    ได้
ปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้หรือไม่ *
ไม่ได้    ได้
ปฎิบัติงานต่างประเทศได้หรือไม่ *
ไม่ได้    ได้
ประเภทใบขับขี่ที่ท่านมี
รถยนตร์    จักรยานยนตร์    มีทั้ง 2 อย่าง    ไม่มีทั้ง 2 อย่าง
ท่านสามารถเริ่มงาน *
ความรู้ความสามารถพิเศษ (Skill)*
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ผลสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
TOEIC Score :
TOEFL Score :
IELTS Score :
ความสามารถเพิ่มเติม *
รางวัลและความสำเร็จ
บุคคลอ้างอิง
อื่นๆ
ท่านทราบข่าวการสมัครงานจาก *      นสพ. , นิตยสาร    อินเทอร์เน็ต    มีบุคคลแนะนำ    อื่นๆ
หมายเหตุเพิ่มเติม